წარმოება და ტრანსპორტირება

მასალის მომზადება

მასალის ჭრა

მოღუნვის ზონა

ელექტროსტატიკური შესხურება

ქაფიანი

ხატვა

შედუღების ზონა

ასამბლეა

დასრულებული შეფუთვა

პროდუქტის ტრანსპორტირება